Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Greenboxing ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Greenboxing en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Toestemmingsverklaring GREENBOXING

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u gebruiken in onze interne en externe communicatie; bijvoorbeeld op INTERNET; APPS; SOCIAL MEDIA; PERS; TV; JAARVERSLAGEN plaatsen en doorgeven aan de bonden. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto en persoonsgegevens voor interne verenigings/afdelings/bonden communicatie;

- Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

- Het gebruik van mijn gegevens en voor interne en externe publicaties. Zoals het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op Internet; Apps; Social Media; Pers; TV;

- Mijn naam en telefoonnummer evt. via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.

Mijn toestemming geldt alleen voor het hierboven beschreven gebruik. Indien ik één van deze doeleinden niet wens heb ik die doorgehaald. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.